10 juni 2021 om 02:00
Diederik Boomsma is fractievoorzitter van het CDA in Amsterdam en promovendus rechtsfilosofie in Leiden. Hij schrijft een gastcolumn.
beeld nd

Een algoritme zal het eigen oordeel nooit kunnen vervangen

Waarom greep niemand in? Bij het toeslagenschandaal werden onschuldige ouders en kinderen vermalen door de machinaties van de overheidsbureaucratie. De staat was hier geen schild voor de zwakken, maar een instrument van onrecht. Maar de overheid is geen machine. Zij bestaat uit mensen van vlees en bloed. Mensen bij wie, volgens christenen, kennis over goed en kwaad ‘in hun hart geschreven staat’. Romeinen 2:15 verwijst naar een van de fundamenten van onze beschavingstraditie: de natuurwet. Die kent twee uitgangspunten. De eerste is dat morele waarden niet subjectief zijn, maar een objectieve realiteit, verweven met de structuur van de kosmos. De tweede is dat wij die moraal zelf kunnen kennen via ons verstand. Wat goed, slecht, of rechtvaardig is, is dus niet iets wat wij zelf bepalen, of toekennen, maar iets wat wij moeten proberen te herkennen. Vaak is dat niet eenvoudig, al zijn we ervoor gemaakt.

complexe werkelijkheid

De realiteit is een complex web van tegenstrijdige belangen, waarden en loyaliteiten, waar bovendien allerlei grote en kleine duivels op de loer liggen, zoals angst, hebzucht, desinteresse en vooroordelen. Hun gefluister vormt een helse kakofonie die permanent dreigt het geweten te overstemmen. En sommige duivels hebben zich vastgezogen in het kielzog van goede bedoelingen, zoals een streven naar efficiëntie. Daar komt bij dat het abstracte idee van wat rechtvaardig is altijd moet worden toegepast op concrete situaties. Omstandigheden variëren en veranderen voortdurend. Dit is een bron van veel verwarring. Zo denken veel mensen dat rechtva..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

We moeten niet zoeken naar het geluk, maar we moeten het geluk vinden, want het is er al

Ik geloof dat God ons alles heeft gegeven wat we nodig hebben, maar soms is dat mooie ondergesneeuwd door alle gebeurtenissen tot nu toe. Daar moeten we volgens John Hofwijks anders mee omgaan.

Afbeelding

In Nederland is ruimte voor open debat, toch? Dat kan nog tegenvallen

Journalisten die de democratische werking van de media verdacht maken. Zonder blikken of blozen. Het gebeurde in het Humanprogramma Mediastorm. Een veeg teken, aldus Reina Wiskerke.

Afbeelding

Een gedenksteen voor het alledaagse: ‘Op 18 januari 1847 gebeurde hier niets’

Wat is het heerlijk als je niet bij een veldslag bent en er geen vrede hoeft te worden gesloten. Wees blij als er vandaag niets bijzonders gebeurt, zegt Bram van de Baak in zijn column.

Afbeelding

Bij de aanblik van al die opgepompte bijna-blote lijven zonk me alle moed in de schoenen

De zoon van Annemarie van Heijningen deed zichzelf een fitness-fotoshoot cadeau. ‘Zal ik met je meegaan?, vroeg ik, en ik hoopte dat hij nee zou zeggen.’ Maar dat deed hij niet.

Afbeelding

Is Nederland ‘te vol’? Waar moeten al die nieuwkomers straks wonen?

Huisvest in nieuwe flats studenten, asielzoekers en ouderen, stelt Hilbrand Rozema. ‘Naast en door elkaar. Op die manier blijft er open landschap over en hoeven we niet naar Amerika. Want dat wil ik niet, ik houd van Nederland.’

Afbeelding

Een asielzoeker zingt ‘Welkom in Gods huis’ - de woorden bleven bij hem hangen

In haar kerk is een groep asielzoekers gearriveerd, schrijft Sophia Geuze. ‘Al is er maar één die nu bij ons tot rust komt en zich welkom voelt in onze gemeenschap.’

Afbeelding

Als je het woord sorry niet over je lippen krijgt, en het niet kunt aanhoren, dan begint de rancune

In zijn vaste column voor het Nederlands Dagblad komt Gert-Jan Segers deze week terug op zijn ‘Gideonsbende’-column van eind augustus. ‘Ik wilde opkomen voor mijn Haagse matties, maar heb van de weeromstuit anderen geraakt.’

Afbeelding

Wat is het sprekende van een Christusbeeld? De beeldcultuur is overschat

Het zijn uitgerekend de woorden op de sokkel van een Christusbeeld in het kerkdorp Schalkhaar die echt aanspreken, ziet columnist Gerard ter Horst. Geloven is inderdaad ‘uit het horen’.

Afbeelding

Dogma’s die botsen in je hoofd, kunnen je denken verdiepen

Leer mij de mens kennen, schrijft Reina Wiskerke. Zij is gehecht aan een gewraakt kerkelijk dogma dat de mens geneigd is tot alle kwaad. Het helpt haar het nieuws te verteren.