20 april 2021 om 03:00
Raphie Hayat is senior-econoom bij de Rabobank. Hij schrijft op deze plek aan gastcolumn.
beeld Rabobank
Luister naar

De kans is groot dat China niet al zijn doelen tegelijk kan behalen en afwegingen moet maken

Als kind van de jaren tachtig ben ik opgegroeid met de Rubik's kubus, een driedimensionale, vierkante puzzel met op elk vlak drie rijen van drie blokjes, elk met een eigen kleur. Het idee achter de puzzel is om op elk van de zes vlakken één kleur te krijgen door de rijen met blokjes horizontaal of verticaal te draaien. Ik ben er helaas nooit goed in geworden. Wat me vooral frustreerde was dat elke keer als je een rij draaide om de ‘juiste’ kleur op een vlak te krijgen er aan de andere kant weer iets verkeerd ging.

Toen ik laatst het vijfjarenplan van de Chinese Communistische partij bestudeerde, kwam het beeld van de Rubik's kubus weer in me op. Het Chinese vijfjarenplan heeft namelijk veel weg van een haast onmogelijke puzzel waarbij een draai van het ene economische vlak naar de ene kant, leidt tot een ongewenste draai ergens anders.

centraal geleid

Misschien is het goed eerst uit te leggen wat dat vijfjarenplan überhaupt is. China heeft een centraal geleide economie, een onderdeel hiervan is dat de overheid elke vijf jaar doelen voor het land stelt. Dit is een oude communistische traditie. De doelen zijn economisch en sociaal, maar ook gerelateerd aan het klimaat. Het laatste vijfjarenplan is in maart gepresenteerd en goedgekeurd tijdens de belangrijkste politieke bijeenkomst van het jaar in China, de ‘Twee Sessies’. Zoals gezegd, in dat vijfjarenplan zitten nogal wat tegenstrijdigheden.

In dat vijfjarenplan zitten tegenstrijdigheden.

Zo wil de Chinese regering de kredietgroei afremmen. Die moet dit jaar in lijn groeien met de nominale economische groei. Dan moet die kredietgroei fors afnemen, omdat deze in China in de afgelopen vijftien jaar gemiddeld vier procent hoger is geweest dan de economische groei. Als kredietgroei te snel afremt, kan dat de financiële stabiliteit aantasten. En laat financiële stabiliteit nou juist een andere belangrijke pijler van het vijfjarenplan zijn.

Nu worstelen meer landen met de balans tussen het beteugelen van kredietgroei en het bewaken van financiële stabiliteit. Maar het Chinese financiële systeem is al relatief kwetsbaar, vooral omdat de bedrijfsschulden er hoger zijn dan elders. Zo is de omvang van bedrijfsschulden in China 165 procent van de economie, terwijl dit gemiddeld 65 procent is voor andere opkomende markten. Daarnaast hebben de schulden van Chinese bedrijven ook nog eens een relatief korte looptijd (gemiddeld 3,5 jaar). Deze schulden moeten dus relatief snel worden afgelost of geherfinancierd, wat moeilijker wordt als er minder krediet beschikbaar is. De schuldproblematiek van de bedrijven kan overslaan naar banken, wat tot nog minder kredietverlening leidt en er een neerwaartse spiraal ontstaat.

buitenlandse technologie

Een ander voorbeeld van tegenstrijdige doelstellingen raakt aan productiviteit en zelfvoorziening. China wil, mede om geopolitieke redenen, meer zelfvoorzienend zijn, vooral in hoogwaardige technologie. Het land ziet de spanningen met andere landen (met name de VS) oplopen en het wil niet afwachten tot die landen druk uitoefenen op China. Bijvoorbeeld door sancties of tarieven op goederen die China exporteert of importeert, of door de toegang tot buitenlandse technologie te beperken.

Tegelijkertijd wil China zijn productiviteit verhogen, met name door het technologische niveau te verbeteren. Technologische vooruitgang gedijt echter het beste bij internationale samenwerking, handel en investeringen over en weer. Naarmate China meer zelf probeert te produceren, is de kans groot dat het land aan efficiëntie en productiviteit inboet.

Al met al een lastige puzzel dus. Waar mijn analogie mank gaat is dat de Rubik's kubus altijd is op te lossen, terwijl China de luxe van die wetenschap helaas niet heeft. De kans is groot dat het land niet al zijn doelen tegelijk kan behalen en afwegingen moet maken. Ik wens China oprecht succes met het oplossen. Een troost, al dan niet een schrale, is dat het wereldrecord voor het oplossen van een Rubik's kubus (3,47 seconden) in handen is van een Chinees: Yusheng Du. Maar of hij de regering adviseert weet ik niet ...

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Die laatste vaak onuitgesproken vraag doet er toe: wat ligt er achter het sterven?

Aan een gepland sterven gaan in Nederland tal van gesprekken vooraf. Maar komt de vraag naar wat er achter het sterven ligt ook aan de orde, vraagt columnist Aad Kamsteeg zich af. En is die op mensen of op God gericht?

Afbeelding

Gehaaid schelden bevuilt het debat: iemand racist of klimaatdrammer noemen en zo het gesprek afbreken

Gehaaid schelden bevuilt het debat. Zie wat er gebeurt in de confrontatie tussen Left Laser en de directeur van debatcentrum De Balie, schrijft Reina Wiskerke.

Afbeelding

Een student raakte ongepland zwanger, maar niet plannen is ook een vorm van plannen

In onze tijd zijn de keuzemogelijkheden enorm en de stress daarvan ook. Als je het niet weet, lijkt het slim om het in ‘Gods handen te leggen’, aldus Almatine Leene.

Afbeelding

Ik spreek met stiltes, met passie, maar ik hoop dat ik de talen uit de volle breedte van de kerk spreek

Ik realiseer me dat ik regelmatig bid voor de juiste woorden om de ander te bereiken met Gods goede nieuws. Laat ik ook eens wat vaker bidden om een hoorwonder’, stelt Paulien Vervoorn

Afbeelding

Weigeren de boodschappenlijst te printen, ook als dat betekent: zestien keer op de fiets naar de Plus

Zo'n typische jaren '70-macaronimaaltijd komt in huize-Van Heijningen niet zonder slag of stoot tot stand. 'Eerst even een pak pakk… ai, een leeg hoekje in de voorraadkast.'

Afbeelding

Talenwonder in Zeeland: 'Did you bring de varrekieker?' Iedereen begreep dat in zijn eigen taal

Een kerktoren beklimmen heeft een hoog pret van vroeger-gehalte. Maar het tilt je wel mooi uit de beperkingen van het platte vlak. De wereld ligt aan je voeten, schrijft Hilbrand Rozema.

Afbeelding

PKN heeft problemen met predikant. Maar waarom geen (aarts)bisschoppen en presbyters invoeren?

De PKN heeft problemen met de predikant: er zijn te weinig universitair geschoolde voorgangers. Allerlei voorstellen doen de ronde. Bram van de Beek introduceert een beproefd model: dat van presbyters en bisschoppen.

Afbeelding

Er moet gehandeld worden. Wat we nodig hebben zijn suikerpakkendichtvouwers

'We beseften ineens dat niemand van ons nog een pak suiker kon dichtvouwen', zei een Ahold-bestuurder eens. Maria van Mierlo houdt in haar column een pleidooi voor doeners.

Afbeelding

De Bijbel staat vol verhalen van vluchtelingen. Of ze hier een status zouden krijgen, is de vraag

Het asielbeleid is vooral gericht op: minder vluchtelingen. Dat mag, maar er is een Bijbelverhaal dat om een fundamenteel andere benadering vraagt, schrijft Jan-Willem Wits.