9 november 2020 om 21:00

Ego’s en aversies bedreigden de loyaliteit tussen Radboud Universiteit en Rooms Katholieke Kerk

Net teruggekeerd uit Rome, kreeg ik in 1991 de kans om aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) met een proefschrift te beginnen. Het moet in datzelfde jaar geweest zijn dat kardinaal Simonis in Nijmegen kwam om te spreken met ir. Willy van Lieshout, die toen nog net bestuursvoorzitter van de KUN was. Ik had de kardinaal beloofd hem in het bestuursgebouw op te halen en hem mijn nieuwe werkplek te laten zien. Eigenlijk wilde ik de sfeer ook wel eens proeven in dat bestuursgebouw. Daar aangekomen was ik getuige van een mooi tafereel. Twee mannen namen afscheid van elkaar op een manier waaruit zelfs een naïeve promovendus kon afleiden dat ze elkaar respecteerden. Van Lieshout boog zelfs een beetje voor de kardinaal, zoals alleen katholieken dat kunnen. Het is zo’n lichte buiging, waarin het besef van de aanwezige hiërarchische verhouding is uitgedrukt, maar geen onderdanigheid; eerder zelfbewustzijn zelfs. Daar moet je decennia voor oefenen. En het helpt als een bisschop sympathiek is.

een oprechte katholiek

Tijdens ons gesprek vertelde de kardinaal dat hij blij was met ‘mijnheer van Lieshout’. Hij was een oprechte katholiek en hij had zich tijdens eindeloze discussies over de identiteit van de KUN in talloze overlegorganen in de jaren ’80 veel moeite getroost de meerwaarde van de katholieke identiteit aan te tonen. Hij had er zelfs persoonlijk een nota over geschreven Katholieke Universiteit Nijmegen. Meer dan een naam. De identiteit in relatie tot de grondslag (1985). Die moest ik maar eens lezen.

Dat heb ik toen niet gedaan. Maar inmiddels is er bisschoppelijk decreet uitgevaardigd waarin de Radbouduniversiteit ontkatholiekt werd. Kardinaal en topbestuurder hebben dat niet hoeven meemaken: zij stierven vlak na elkaar,..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Een liefdesverklaring aan de kerk. Nergens anders mag je met de engelen meezingen.

Bloeien waar God je geplant heeft, het is een prachtig idee, stelt columnist Wim Houtman. ‘Aan de andere kant: dit leven is gebroken en weerbarstig. Het helpt niet altijd om daar een heel principieel geladen taxatie overheen te leggen.’

Afbeelding

Wel eens over nagedacht een kind of jongere een plekje te geven in uw huis?

Wat zou er gebeuren als er nóg zorgvuldiger gekeken wordt of zevenduizend kilometer afstand tussen de jongere en zijn of haar familie de beste oplossing is? Pien van der Hoff-Visser vertelt over haar pleegkind uit Saba.

Afbeelding

Als wolven zich niet laten stoppen door 'wolfwerende hekken' - wat dan?

Als de hekken om wolven weg te weren niet meer helpen en ze springen er gewoon overheen - wat dan, vraagt Hilbrand Rozema zich af. Schapenhoudster Ellen uit Heteren treurt om 21 dode schapen.

Afbeelding

Het volk wil compassie zien, maar de top van het Openbaar Ministerie moet juist stoïcijns de misdaad blijven bestrijden

Ineens bemoeit iedereen zich ermee. Het Openbaar Ministerie reageert kil en stoïcijns op een kritisch rapport, is alom het verwijt. Maar dat moet juist, stelt Lody van de Kamp.

Afbeelding

Als iets stopt, kun je verdrietig zijn, maar je krijgt ook ruimte voor nieuwe avonturen

Stoppen is altijd een optie. Soms kies je daar zelf voor, soms kiest iemand voor je. Dat kan weemoedig maken, maar brengt ook ruimte voor nieuwe activiteiten en andere mensen.

Afbeelding

Om bang van te worden? De tijd glipt maar al te vaak door je vingers

In zijn laatste column staat Henk Algra stil bij angst voor klokken of de tijd. 'Bij de angst voor de tijd kan ik me wel wat voorstellen. Ik ervaar graag zekerheid, maar de tijd glipt me maar al te vaak door de vingers.'

Afbeelding

Geen seks voor het huwelijk? Ik denk dat in gesprekken met tieners andere vragen belangrijker zijn

Wat vertel je als christelijke opvoeders nu eigenlijk aan je opgroeiende tieners over seks en relaties, vraagt Anita Zeldenrust zich af. Ze leerde van de monniken hoe anders te zijn zonder dat een ander op te leggen.

Afbeelding

Op de Biblebelt zijn kiezers op drift geraakt. Wat betekent de BBB-zegetocht voor christelijke politiek?

De electorale verovering door BBB van de Biblebelt voelt alsof reformatorische ouders op de Veluwe opeens massaal hun kinderen naar een openbare school sturen. Is het evangelie dan niet meer politiek relevant?

Afbeelding

KLM die mensen verleidt op vliegvakantie te gaan, dat knaagt aan mijn wilskracht om duurzaam te leven

Grote groepen bruiloftsgasten vliegen heen en weer naar exotische locaties. Uitgerekend de publieke omroep draagt bij aan de populariteit van ‘groots trouwen in het buitenland', schrijft Reina Wiskerke.