vijftiende nd-scrabblespel ronde 6

wvttk
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Per ronde kan een deelnemer één woord insturen. ­Inzendingen met alternatieve oplossingen waarbij geen keus wordt aangegeven, krijgen geen punten. Bij de inzendingen dienen, naast uw naam, adres, postcode, woonplaats, vermeld te worden: uiteraard het ­gevonden woord, het rondenummer en de plaats waarop de eerste letter van het woord gelegd moet worden. ­Bijvoorbeeld: BOEKWERK, RONDE 7, HM5, waarbij H staat voor Horizontaal en M5 voor het vakje waarop u de eerste letter van het woord wilt leggen. Goedgekeurd worden alleen die woorden die voorkomen in de Officiële Scrabble WoordenLijst (OSWL) met als ISBN 9789460773211 (verkrijgbaar door een email met uw adresgegevens te sturen naar hw@walinga.org € 24,99, verzendkosten: € 1.99), in samenhang met de gepubliceerde correctielijst van de Nederlandse en Belgische Scrabblebonden (zie daarvoor de website www.vandale.nl). Bij woorden van meer dan 9 letters (en de daarvan ­afgeleide vervoegingen, verbuigingen, meervouden en verkleiningen) geldt van Dale, Groot Woordenboek de ­Nederlandse taal als criterium. Bij grammaticale zaken zal Wolters’ Algemene Nederlandse Spraakkunst de doorslag geven. Afgekeurd worden: schuttingwoorden en vloeken. In twijfelgevallen beslist de samensteller. Correspondentie daarover vraagt zoveel tijd, dat beantwoording ervan over het algemeen niet tot de mogelijkheden behoort. We gaan ervan uit dat de deelnemers geen computer­programma gebruiken om hun woord te vinden en/of te controleren. Inzendingen dienen uiterlijk de vrijdag na de plaatsing van elke ronde binnen te zijn. Als u per e-mail instuurt, graag het woord zonder spaties noteren, dat vergemakkelijkt de administratie. Voor het overige gelden dezelfde regels als bij het ­bordspel Scrabble® Insturen kan op drie manieren: a. Via www.walinga.org. Dat wijst zich vanzelf. b. U kunt zelf een email opstellen en versturen aan scrabble@walinga.org c. U kunt een ouderwetse (brief)kaart zonder envelop versturen aan: C. Wiegel, Raadhuishof 36, 2651 JJ Berkel en Rodenrijs. Nadat alle letters uitgelegd zijn zal aan de tien deel­nemers die hoogste score in de ladderstand hebben ­behaald een prijs worden toegezonden. Bij het daaropvolgende spel beginnen zij opnieuw met een score, waarvan de hoogte wordt bepaald door het gemiddelde van alle deelnemers. De overige deelnemers behouden in de ladderstand hun tot dan toe behaalde aantal ­punten.

nd scrabble spelregels Scrabble® is a registered trademark Scrabble® tilles by permission of J.W. Spears & Sons ltd.

Inca’s kent iedereen wel, maar ENCAS (VH12, 40)? Zou dat een Endianenstam zijn? Nee, het komt uit het Frans en is een verkorting van en-cas d’ urgence, dat is ‘in geval van nood’. Encas zonder urgence is dan die verkorting. Scheelt weer een microseconde. En dat kan in geval van nood belangrijk zijn.

Maar de Fransen zouden geen Fransen zijn als het ook niet met eten te maken had gehad. Want, volgens het woordenboek wordt met ENCAS ook ‘een lichte maaltijd, gereedgehouden om …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?