Rariteitenkabinet: Wreed ...

wvttk
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Bioloog Klaas Nanninga verzamelde in vijftig jaar een eigen natuurhistorisch museum bij elkaar. Iedere week vertelt hij over een vondst. Vandaag over de klapekster.

‘Doordat roofdieren gewoon zijn te overwinnen, ontwikkelt zich bij hen, naast de altijd sterker wordende heerszucht, weldra de wreedheid en dikwijls ten slotte een onbedwingbare moordlust, ja zelfs bloeddorst in de volle zin van het woord. Deze hartstochten bezielen hen in die mate, dat menig roofdier terecht als zinnebeeld ervoor gekozen is.’ Aldus de dierenkenner Brehm, in zijn inleiding op de roofdieren in Het leven der Dieren uit 1890. Nu past een bioloog er wel voor op om een dier wreed te noemen; veel te antropocentrisch.

De klapekster past wel in het verhaal van Brehm, gezien zijn bij …
Dit is 18% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?