Het gaat beter met de wereld

wvttk
beeld anp
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Als je de krant leest, lijkt het soms of er alleen maar oorlog is, armoede en honger. Dat is niet zo. Het gaat beter met de wereld dan ooit. Journalist Ralf Bodelier schreef erover in het tijdschrift De Groene Amsterdammer.

• Er is veel oorlog in de wereld. Op dit moment zijn er elf plekken waar mensen flink vechten met elkaar. Toch neemt het aantal af. In 1990, 26 jaar geleden, waren er nog 26 oorlogen. Dat zijn er vijftien meer.

• In 1990 stierven twaalf miljoen kinderen in arme landen aan ziektes als diarree en doordat ze te weinig eten kregen. Vier jaar geleden was dat aantal gedaald tot 6,6 miljoen. Dus dat is bijna de helft minder. Per dag gingen er veertienduizend mínder kinderen dood.

• Veel mensen maken zich zorgen om het milieu. Terecht. We moeten goed voor de aarde zorgen. Met de hoeveelheid bomen in …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?