Vreemdelingen in ons lichaam beter in kaart

CHARLOTTE - Ons lichaam bevat tien keer meer bacteriecellen dan gewone menselijke cellen. Op het niveau van de genen ligt de verhouding nog schever: tegenover een magere 22 duizend eiwit-producerende genen in ons eigen DNA staan ongeveer acht miljoen unieke bacteriegenen die zorgen voor de aanmaak van minstens zo veel eiwitten.

Dit is een van de uitkomsten van een groot internationaal project waar tachtig onderzoeksinstituten aan meewerkten, en dat vandaag wordt gepresenteerd via een hele serie artikelen in verschillende wetenschappelijke tijdschriften: het Humane Microbioom Project. Dit bracht de afgelopen vijf jaar de genen van de microben in ons menselijke lichaam in kaart. Bij 242 vrijwilligers (allen Amerikanen) is op vijftien tot achttien plekken op het lichaam en in lichaamsopeningen een monster genomen, waarin is gezocht naar DNA van bacteriën. Op deze manier zijn ruim tienduizend verschillende soorten …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?