Virtueel moreel beraad

In het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, gespecialiseerd in de behandeling van kanker, overleggen artsen met elkaar welke behandelmethode het beste is voor de patiënt. Beeld anp / Lex van Lieshout en P. Lowie Wetenschap
In het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, gespecialiseerd in de behandeling van kanker, overleggen artsen met elkaar welke behandelmethode het beste is voor de patiënt. Beeld anp / Lex van Lieshout en P. Lowie

Deze week lanceerde het AMC waardenweb.nl, een website voor morele reflectie. Op de website kunnen artsen nadenken over de medisch-ethische dilemma's die zij in hun beroepspraktijk tegenkomen.

Dr. Myra van Zwieten, universitair docent medische ethiek en communicatie, is de bedenker van de website. Waarom dit initiatief?'We hebben in het AMC steeds meer aandacht voor professioneel gedrag van artsen. Bewustzijn rond ethische kwesties is daarvan een onderdeel. Als ethiekdocent heb ik de afgelopen jaren de ervaring opgedaan dat een grotere variëteit aan werkvormen daarbij behulpzaam kan zijn. Vandaar dit nieuwe initiatief.' Speelt er ook een inhoudelijke reden? Is er onder artsen behoefte aan meer morele reflectie over hun werk?'Door complexer wordende medisch-ethische vraagst …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?