Uitstoot kooldioxide toegenomen

NORWICH - De uitstoot van het broeikasgas kooldioxide is sinds 1990 (het ijkpunt voor de klimaatafspraken uit het Kyoto-verdrag) toegenomen met 49 procent. De toename verloopt bovendien steeds sneller: de toename sinds 2000 is drie keer zo snel als in de periode 1990-1999. Dat schrijven Britse klimaatonderzoekers vandaag in het tijdschrift Nature Climate Change.

Opvallend is dat in 2010 de uitstoot weer is gestegen, na een eerdere daling die werd veroorzaakt door de financiële crisis van 2008-2009. De stijging in 2010 (met 5,9 procent) komt grotendeels voor rekening van opkomende economieën zoals China en Rusland. Westerse landen besteden bovendien hun vervuilende productie steeds vaker uit aan minder ver ontwikkelde landen, waardoor daar de uitstoot van kooldioxide stijgt. De stijging van de kooldioxideuitstoot komt overeen met de hoogste verwachtingen die eerder door de VN-klimaatcommissie IPCC zijn uitgesproken. Het lijkt er op dat de afspra …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?