Speuren naar sporen van de Geest

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Als de Heilige Geest betrokken is bij de schepping, waarom moest Hij dan nog tijdens het pinksterfeest worden uitgestort? Op die vraag promoveert Aaldert van Gooijer, protestants predikant in Berkel en Rodenrijs.

Hoe bent u tot uw onderwerp gekomen?

‘In 2003 rondde ik mijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht af met een scriptie over de scheppingsleer van de Duitse protestantse theoloog Jürgen Moltmann. Van hem leerde ik dat de Heilige Geest een belangrijke rol speelt in de schepping.

Ik bleef zitten met de vraag hoe het zit met het pinksterfeest, als de Heilige Geest wordt uitgestort.’

Wat wilde u precies te weten komen?

‘De Heilige Geest werkt in de schepping, maar ook tijdens het pinksterfeest. Als Hij universeel aanwezig is in deze wereld, zou je kunnen beweren dat het niet nodig i …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?