Rijkdom van soorten neemt af

YORK - Onder wetenschappers die zich met natuurbehoud en biodiversiteit bezighouden bestaat grote overeenstemming over de huidige stand van zaken. In een enquête onder 583 onderzoekers zegt 99,3 procent dat een ernstig verlies van biodiversiteit in de komende jaren waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk of zeker is. En bijna 80 procent is ervan overtuigd dat de mens een belangrijke oorzaak is van deze achteruitgang.

De steekproef is gehouden door Britse wetenschappers. Wanneer er maatregelen genomen moeten worden om biodiversiteit te beschermen, zal dat geld kosten. En daarmee zal er, net als bij klimaatonderzoek, gekeken worden naar de consensus onder wetenschappers, aldus Murray Rudd van de universiteit van York. Hij stelt dat de consensus over het verlies van biodiversiteit groter is dan die over de klimaatverandering. In de enquête is ook gevraagd naar de redenen om de biodiversiteit te beschermen. Spirituele en culturele redenen werden door een meerderheid van de ondervraagden verworpen, net a …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?