Meer slachtoffers dan gedacht in grieppandemie

WASHINGTON - De wereldwijde uitbraak van de nieuwe H1N1 griep in 2009 heeft naar schatting tweehonderdduizend tot vierhonderdduizend mensen gedood. Dit is veel hoger dan de eerste officiële schatting van nog geen twintigduizend sterfgevallen tijdens de pandemie.

De officiële schatting betreft alleen die sterfgevallen waarbij de H1N1 griep via laboratoriumonderzoek is aangetoond. Maar omdat bij lang niet alle griepslachtoffers een dergelijk onderzoek zal zijn uitgevoerd, heeft een internationaal team de sterftecijfers in 21 landen (samen goed voor een derde van de wereldbevolking) nog eens nader geanalyseerd. Zij keken in eerst instantie naar sterfte door luchtwegaandoeningen. Die kunnen door griep zijn veroorzaakt, maar ook kan de griep bestaande aandoeningen verergeren. Met behulp van statistische modellen maakten de onderzoekers een schatting …
Dit is 30% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?