Meer geld, minder geluk

Smog in de grote Chinese steden helpt niet echt mee aan het levensgeluk. |beeld ap Wetenschap
Smog in de grote Chinese steden helpt niet echt mee aan het levensgeluk. |beeld ap

De toegenomen rijkdom in China gaat gepaard met smog, voedselschandalen en gezinnen die gescheiden moeten leven. Het Chinese gevoel van geluk is sinds 1990 sterk afgenomen, terwijl de economische welvaart toenam. Waarom?

Stijgende welvaart alleen maakt niet gelukkig. Tenminste niet als het gepaard gaat met het verlies van een sociaal vangnet en met knagende onzekerheid over je baan. En dat is waar Chinezen nu in groten getale mee worstelen. De hypothese dat economische groei en een stijgend inkomen per definitie zorgen voor een groter geluksgevoel, is veel te optimistisch, beschrijft economieprofessor Richard Easterlin van de Universiteit van Zuid-Californië in het blad PNAS, de Proceedings of the National Academy of Sciences. Hij werd bekend door zijn werk in de jaren 1970, toen hij de paradox aan het lic …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?