Kort lontje door parasiet in kattenbak?

Wetenschap
beeld David Ferguson
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Mensen die te kampen hebben met hevige driftbuien zijn vaker dan gemiddeld besmet met de parasiet Toxoplasma gondii, dat in de kattenbak zit. Het suggereert een oorzakelijk verband, al is dat nog niet aangetoond.

Amerikaanse psychiaters onderzochten 385 personen. Een derde was gewoon gezond, een derde had een ‘periodieke explosieve stoornis’ die zich kenmerkt door woede uitbarstingen. Nog eens een derde had een andere psychiatrische aandoening.

In de groep met de explosieve stoornis vonden de onderzoekers dat 22 procent was geïnfecteerd met de toxoplasmoseparasiet, terwijl dit in de controlegroep maar 9 procent was. Maar van de groep met de niet-agressieve psychiatrische stoornis bleek 16 procent besmet te zijn.

Het verband tussen de infectie en de agressieve stoornis is dus niet heel direct. Toch de …
Dit is 31% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?