Gevoeligheid klimaat voor broeikasgas valt mee

CORVALLIS - Het gas kooldioxide (CO2) is een broeikasgas: hoe meer van dit gas in de atmosfeer zit, hoe minder warmte de aarde kan afstaan. En hoe meer dus alles opwarmt. Maar hoeveel opwarming kooldioxide precies veroorzaakt, is niet geheel duidelijk.

Want wat gebeurt er precies, wanneer de concentratie kooldioxide twee keer zo hoog wordt als in de tijden voor de industriële revolutie (het moment waarop grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen begon)? De hoogste schattingen van de temperatuurstijging liggen rond de tien graden Celsius, wat grote gevolgen zou hebben. Het IPCC, de klimaatcommissie van de Verenigde Naties, hield in een rapport uit 2007 rekening met een stijging van 2 tot 4,5 graden bij een verdubbeling van de CO2-concentratie. Maar al deze schattingen waren gebaseerd op de relatie tussen de broeikasgasconcentratie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?