Geen aanwijzing gevaar hoogspanningskabel

MANCHESTER - Een onderzoek naar de manier waarop hoogspanningskabels leukemie kunnen veroorzaken heeft geen resultaat opgeleverd. Een oorzakelijk verband tussen de kabels en andere bronnen van zwakke elektromagnetische velden blijft daarom twijfelachtig.

In de jaren zeventig legden onderzoekers een verband tussen het wonen onder hoogspanningskabels en bepaalde vormen van leukemie. Latere studies vonden dit verband soms niet, maar toch worden de kabels door sommige instanties als mogelijk gevaarlijk geclassificeerd. Een probleem bij het beoordelen van het gevaar van elektromagnetische velden zoals die rond een hoogspanningskabel, een telefoon of andere elektrische apparatuur ontstaan, is dat er geen mechanisme is ontdekt waardoor de velden het lichaam kunnen aantasten. flavoproteïnen Wel is geopperd dat de straling bepaalde eiwitte …
Dit is 33% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?