Discussie over medische ontwikkelingen: ja, maar wel een open gesprek

Bezinning over nieuwe voortplantingstechnieken moet bijtijds plaatsvinden. ‘Maar als de liberale uitkomst al van tevoren vastligt, heeft het weinig zin.’ Wetenschap
Bezinning over nieuwe voortplantingstechnieken moet bijtijds plaatsvinden. ‘Maar als de liberale uitkomst al van tevoren vastligt, heeft het weinig zin.’ | beeld anp / Koen van Weel
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het is goed als er nu al een discussie komt over IVG (in-vitrogametogenese, een techniek waarbij uit huidcellen stamcellen worden gemaakt, die wellicht kunnen uitgroeien tot complete embryo’s). Dat zeggen drie deskundigen.

Utrecht – Wageningen

Voorwaarde is dat het een open discussie wordt, waarvan de uitkomst niet bij voorbaat vastligt. Dat zegt Theo Boer, docent ethiek en medische ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit en bijzonder hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij reageert op het rapport Geslachtscellen uit het lab van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Daarin wordt opgeroepen tot een discussie, nu wetenschappers erin zijn geslaagd uit stamcellen die afkomstig zijn uit huidcellen van muizen embryo’s te laten groeien.

Boer juicht zo’n discussie toe, maar wijst er …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?