Bij ratten heerst een snuffelorde

Honden of ratten die aan elkaar snuffelen, wisselen een heleboel informatie uit. En niet alleen de geur.

Amerikaanse onderzoekers rustten ratten uit met apparaatjes die snuifactiviteit registreerden. Bij een ontmoeting tussen twee dieren ging de dominante rat nadrukkelijker snuiven. De ondergeschikte rat vertraagde zijn snuifsnelheid juist. Deed hij dat niet, dan wachtte hem een boze uitval van de ander, staat deze week in het tijdschrift Current Biology. Het snuiven is dus niet alleen bedoeld om de geur (en daarmee wellicht de identiteit) van het andere dier te registreren. Er vindt sociale interactie plaats, waarbij de onderlinge verhoudingen worden vastgesteld. De dieren bevestigen aan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?