*

‘Strengere eisen nodig om kwaliteit psycholoog te waarborgen

Voorzitters van beroepsverenigingen voor psychologen zeggen dat die vaak niet, of onvoldoende toegerust zijn voor hun taak. Ze willen dat binnen tien jaar elke zelfstandig behandelend psycholoog in Nederland aan dezelfde minimumeisen voldoet als een arts.’ Wanneer strengere eisen worden gesteld aan behandelaren, zullen de lange wachtlijsten in ggz-instellingen korter worden, verwachten ze.

advertentie