*

Flowerpower met oude kaas

Gemeenschappen van mensen leveren vaak de meest intrigerende dramatische ontwikkelingen op. Zo verscheen na bijvoorbeeld De eetclub van Saskia Noort uit 2004 en Franca Treurs De woongroep (2014) recent De saamhorigheidsgroep. Auteur Merijn de Boer (1982) geeft in de verantwoording aan dat hij zijn roman niet louter op fictie heeft gebaseerd: ‘Ook in de werkelijkheid bestaat er een Saamhorigheidsgroep. Mijn ouders waren er lid van.’