*

Geen verplichte overname asielzoekers in nieuwe EU-wetgeving

De EU-landen worden niet verplicht asielzoekers over te nemen van andere landen. Wel wil de Europese Commissie een ‘verplicht solidariteitsmechanisme’ opzetten voor acute crisissituaties waarin de EU-landen naar omvang van de bevolking en welvaart bijdragen aan een eerlijkere verdeling van de lasten van illegale migratie naar Europa. De focus van het migratiebeleid moet liggen bij de terugkeer van kansloze asielzoekers. Die procedure moet sneller en beter, meent het dagelijks EU-bestuur.

advertentie