*

Nieuwe voorzitter VNO-NCW noemt crisisaanpak overheid genereus

De crisisaanpak van de Nederlandse overheid is genereus. Uiteraard is niet iedere ondernemer geholpen met het pakket dat nu voorligt, maar het totale pakket ziet er goed uit. Dat zei Ingrid Thijssen, die sinds Prinsjesdag de voorzittershamer hanteert bij ondernemersvereniging VNO-NCW. Ze nam dinsdag die rol officieel over van haar voorganger Hans de Boer.

advertentie