*

Gerrit Achterberg en het oudroest

In het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013) staan tussen de liederen ook gedichten. Hans Werkman bespreekt deze gedichten, vandaag het laatste deel: ‘Deïsme’ van Gerrit Achterberg. Eerder besprak hij ‘De moerbeitoppen ruisten’ van Nicolaas Beets, ‘Bekering’ van Gerrit Achterberg en ‘Vragenderwijs’ van Guillaume van der Graft.