*

Waterschap pompt vers water in Veluwemeer

Het Veluwemeer krijgt vanaf donderdag vers water uit het Markermeer. Dat is nodig omdat het waterpeil in het Veluwemeer door de hitte te hard zakt. Er is sprake van veel verdamping en een hoog waterverbruik. Als het peil te laag wordt, gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bovendien heeft de recreatievaart last van lage waterstanden, aldus waterschap Zuiderzeeland.