*

Eind middag duidelijkheid over demonstratieverbod met tractoren

De veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Friesland nemen naar verwachting eind zondagmiddag een besluit over het al dan niet verlengen van een verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen. Dat verbod geldt tot maandag 07.00 uur.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie