*

‘Inwoners met migratieachtergrond nemen komende decennia toe’

Het aantal inwoners in Nederland met een migratieachtergrond neemt de komende dertig jaar waarschijnlijk toe. Hun aantal van 4,2 miljoen in 2020 zal naar tussen de 5,3 en 8,4 miljoen in 2050 groeien. Ook zal de groep anders zijn samengesteld dan nu het geval is. Dat valt onder meer op te maken uit het rapport ‘Bevolking 2050 in beeld’ van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Varia

meer ‘Varia’

advertentie