LTO: laat arbeidsmigranten negen maanden toe om te werken

Arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie (EU) moeten voor maximaal negen maanden werk worden toegelaten. Die oproep doet de boerenkoepel LTO Nederland in het Verkiezingsmanifest 2021. Volgens de koepel zijn de migranten nodig vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Voor seizoensarbeid zoals oogsten zijn binnen de EU te weinig mensen beschikbaar.