Ruim 620.000 online demonstranten voor Cultuur in Actie | Nederlands Dagblad

Ruim 620.000 online demonstranten voor Cultuur in Actie

Ruim 620.000 mensen hebben meegedaan aan Cultuur in Actie, de online-demonstratie voor de cultuursector. Met de vanuit DeFabrique in Utrecht gevoerde actie, die te volgen was via een livestream, vroeg de sector een week lang twaalf uur per dag aandacht voor "meer financiële ondersteuning vanuit de politiek én bewustwording dat cultuur geen vrije tijd is, maar van levensbelang." De in totaal 84 uur aan interviews, gesprekken en optredens begonnen zaterdag 30 mei om 10.00 uur en eindigden vrijdag om 22.00 uur.

Varia

meer ‘Varia’