‘Economie zonder afval in 2050 is nog ver weg’

Een economie die geen afval meer produceert en die er volgens de overheid al in 2050 moet zijn, is nog ver weg. Momenteel worden bij minder dan een kwart van de Nederlandse economische activiteiten alle reststoffen hergebruikt of gerecycled, stelt milieuorganisatie Circle Economy in een studie. Volgens de organisatie is het lage verbruik van hernieuwbare energiebronnen in ons land een belangrijke barrière voor verdere verduurzaming.