Turkije hervat gemeenschappelijk vrijdaggebed in moskee

Turkije heeft het massale vrijdaggebed in verscheidene moskeeën hervat, na een onderbreking van meer dan twee maanden wegens het coronavirus. Ankara besloot de restricties die golden om het virus in te dammen te versoepelen omdat het ergste leed geleden lijkt.