*

Romantische poëzie in jambische verzen

Het landschap van de poëzie overziend kun je er niet omheen dat het met name de dichters uit de Romantiek zijn geweest die bij een groot publiek een snaar hebben doen trillen. Denk dan niet aan ‘candlelight’ en ‘romantische knusheid’, want Duitse dichters als Hölderlin en Novalis en Engelse als Keats en Wordsworth hadden een wijde blik. Het ging wel om gevoel.

advertentie