Maximaal 600 runderen en paarden in Oostvaardersplassen

In natuurgebied Oostvaardersplassen is ruimte voor maximaal 1100 grote grazers. Naast vijfhonderd edelherten mogen er zeshonderd runderen en paarden rondlopen. Als er te veel runderen zijn worden die afgeschoten en naar een destructiebedrijf gebracht. Bij een overschot een paarden wordt eerst naar een andere plek gezocht. Als die er niet is, gaan de paarden eveneens naar de slacht. Dat staat in het nieuwe managementplan dat beheerder Staatsbosbeheer voor het natuurgebied heeft gemaakt.