Kamer: verdere opschaling ic-bedden en steun voor zorgpersoneel

De Tweede Kamer wil binnen een week van het kabinet weten welke mogelijkheden er zijn om het aantal bedden voor intensieve zorg nog verder op te schalen naar bijvoorbeeld 3000. Ook moet duidelijk worden welke knelpunten er zijn, zoals een tekort aan zorgpersoneel, en oplossingen daarvoor. Daarnaast moet ook de optie zijn opgenomen om ic-patiënten naar het buitenland te brengen voor een behandeling.

Varia

meer ‘Varia’