Extra opvangplekken in Amsterdam voor dak- en thuislozen

In Amsterdam komen extra plekken beschikbaar voor dak- en thuislozen. De gemeente opent een sporthal waar honderd mensen terechtkunnen. De locatie is bedoeld voor zowel mensen die al langere tijd dakloos zijn, als mensen die recent hun huis zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld echtscheiding of verlies van hun baan.

Varia

meer ‘Varia’