Aantal laaggeschoolde jongeren daalt niet verder

Jarenlang gingen steeds meer jongeren van school met een startkwalificatie, een diploma dat volgens de overheid genoeg kansen biedt op de arbeidsmarkt. Die ontwikkeling stagneert nu, ziet onderwijssocioloog Tanja Traag van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er blijft nu een kwetsbare groep jongeren over die er toch niet in slaagt een startkwalificatie te halen. Zij hebben veel vaker dan gemiddeld een ziekte of beperking en komen ook moeilijk aan het werk.

Varia

meer ‘Varia’