*

WHO overlegt donderdag over uitroepen internationale noodsituatie

Een speciaal comité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt donderdag bijeen voor overleg over het uitroepen van een internationale noodsituatie. Het comité beraadt zich over de vraag of het in China opgedoken coronavirus kan worden bestempeld als een 'PHEIC'. Dat is de Engelse afkorting van Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid.