OM: directeuren stalen tonnen van woningstichting

Tegen de 77-jarige Jos P. en zijn zoon Noël (54) zijn gevangenisstraffen tot 15 maanden geëist omdat ze tonnen zouden hebben verduisterd bij de woningstichting Vitaal Wonen in Maastricht. Dat zou tussen 2005 en 2012 zijn gebeurd, toen eerst de vader en later de zoon directeur was van de woningstichting voor armlastige en sociaal zwakkere mensen.

Varia

meer ‘Varia’