Klachtenloket voor rentederivaten mkb

Ondernemers uit het mkb die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten, krijgen een nieuwe mogelijkheid om hun zaak te laten toetsen. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) opent hiervoor volgende maand een tijdelijk loket op verzoek van de banken.