Senaat in reces bijeen over topinkomens

De Eerste Kamer praat dit jaar toch nog over het verder aan banden leggen van de topinkomens in de (semi)publieke sector. De Senaat vergadert er nu komende maandagavond over, dus al in het reces.

Varia

meer ‘Varia’