Steden op koers met aanpak taalachterstand

Jonge kinderen met een taalachterstand kunnen op meer plekken terecht om ze bij te spijkeren in de Nederlandse taal. Daar hebben ze profijt van op de basisschool. Ook de kwaliteit van deze voor- en vroegschoolse educatie (vve) is in de 37 grootste gemeenten (G37) verbeterd.

Varia

meer ‘Varia’