Atoomoverleg Iran met vier maanden verlengd

Iran en het Westen zijn er zaterdag niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over het Iraanse atoomprogramma. Besloten is om de einddatum voor de gesprekken op te schuiven tot 24 november in een poging alsnog de verschillen bij te leggen en overeenstemming te bereiken over de omvang van het atoomprogramma van Teheran. Het was de bedoeling om zondag, 20 juli, een akkoord op tafel te hebben. Dit was echter geen harde deadline.

Varia

meer ‘Varia’