Subsidiepot voor gezondheidsprojecten op werkvloer

Bedrijven die hun werknemers gezonder en langer aan het werk willen houden kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Van projecten tot twintigduizend euro kunnen ondernemingen de helft vergoed krijgen. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (PvdA) stelt hiervoor 22 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds.

  • NOVUM

Varia

meer ‘Varia’