*

Begrotingstekort Portugal onder vijf procent

Het begrotingstekort van Portugal is vorig jaar uitgekomen op 4,9 procent van het bruto binnenlands product. Dat is ver boven de Europese grens van drie procent, maar wel veel beter dan verwacht. In schattingen werd nog uitgegaan van een tekort van 5,5 procent in 2013.