Sociale partners vrezen 200 euro hogere zorgpremie

De sociale partners maken zich zorgen over hoe het kabinet de langdurige zorg wil gaan financieren. De overheveling van de zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de reguliere zorg levert mogelijk een tweehonderd euro hogere premie op, zo waarschuwt de Stichting van de Arbeid in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers (VVD).

Varia

meer ‘Varia’