*

Minder eigen bijdrage voor zorg

De eigen bijdrage voor mensen die in een AWBZ-instelling verblijven gaat iets omlaag. Het gaat om cliënten die op 1 januari nog niet de AOW-leeftijd hebben gereikt en die al in een zorginstelling zitten. Zij krijgen een extra vrijstelling van tienduizend euro, zo meldt het kabinet vrijdag.