Forensische steun rechter uitgebreid

Alle rechtbanken krijgen in de toekomst mogelijk een forensisch medewerker die strafrechters helpt bij het beoordelen van technisch bewijs. Uit een proef bij de rechtbanken in Amsterdam, Den Haag en Utrecht blijkt dat rechters veel hebben aan de forensische ondersteuning.