Storing centrale door rattennetten

De stroomstoring die vrijdag optrad in het koelsysteem van een opslagbassin voor splijtstofstaven in de Japanse kerncentrale Fukushima Dai-ichi is na twee uur verholpen. Vorige maand deed zich ook al een storing voor. De storing was het gevolg van werkzaamheden die beogen de centrale beter te beveiligen tegen ratten en andere knaagdieren.

Varia

meer ‘Varia’