*

FrieslandCampina: melk wordt duurder

FrieslandCampina wil de verkoopprijzen voor melk en melkproducten verhogen. Reden is de daling van de melkaanvoer uit Nieuw-Zeeland en de rest van Europa en de grotere vraag naar melk vanuit Azië en Afrika, waardoor de melkprijs snel is gestegen.