Miljoenen voor onschuldige Amerikaan

Een Amerikaanse man die dertien jaar vastzat wegens moord krijgt een schadevergoeding van omgerekend ruim tien miljoen euro. De jury achtte bewezen dat twee rechercheurs de rechten van David Ayers hebben geschonden door onder meer valse getuigeniussen af te dwingen en bewijsmateriaal achter te houden dat wees op zijn onschuld. Ayers kwam in 2011 vrij.

Varia

meer ‘Varia’