Veiligheid Port Said in handen leger

De Egyptische politie heeft zich vrijdag teruggetrokken uit de straten van Port Said, aan het Suez-kanaal. Het leger neemt de taak op zich om de veiligheid in de stad te waarborgen. Aanleiding is het dodelijke geweld dat de afgelopen week in Port Said plaatshad.